Kategoriarkiv: Kreativitet

Det upp-och-nervända klassrummet

Jag gillar att läsa om lärare som reflekterat över hur det fungerar i klassrummet och utifrån detta hittar sätt att förändra. Historien har lärt oss att det knappast finns någon universell metod att förmedla undervisning. Varje lärare och klass behöver … Läs mer

Publicerat i IT, Kreativitet, Kunskap, Lektionstips, Skola, Webbtips | Märkt , , , | 1 kommentar

Om balansgång i skolan

Att föräldrarnas utbildningsnivå har ett starkt samband med barnens skolresultat visas mycket tydligt i SVT:s Skolpejl. Det är enkelt att säga att för att förändra detta förhållande bör skolan ha positiva förväntningar på alla elever.  Alla ska nå målen. Lika … Läs mer

Publicerat i IT, Kreativitet, Kunskap, Skola | Märkt , , | Lämna en kommentar

Våga prata och blomma

Västerbottens Kuriren skriver att mer än var fjärde 17-åring har skolkat  för att slippa behöva prata inför klassen.  Detta  visar på ett stort behov av förändring. Jag tror att skolan tidigt kan avdramatisera detta. Lyft fram det muntliga berättandet i skolan. … Läs mer

Publicerat i Berättande, Entreprenörskap, Kreativitet, Kunskap, Skola | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Den femte basfärdigheten

Det finns nästan lika många sätt att lära som det finns elever. Pedagoger som utökar sin verktygslåda med fler verktyg ger fler elever chansen att blomma. Med hjälp av IT och ny teknik  öppnas nya möjligheter. Låt dig inspireras av … Läs mer

Publicerat i IT, Kreativitet, Skola, Webbtips | Märkt , , | Lämna en kommentar

En fri horisont lockar

Entreprenörer har funnits i alla tider, sökt nya stigar, utforskat nya farvatten,  prövat andra verktyg, tänkt på  nya sätt. Inte alla initiativ har varit framgångsrika och många har mött hårt motstånd ja till och med fått sätta livet till. Andra … Läs mer

Publicerat i Entreprenörskap, Kreativitet, Kunskap, Skola | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Om rektorsbyten och Skolinspektionen

Lars Flodin, ordförande i Sveriges Skolledarförbund skriver i dag  en intressant  artikel i Svenska Dagbladet  om rektorernas roll. En undersökning som Skolledarförbundet nyligen har gjort  visar att en av fem skolledare har bytt ansvarsområde sen förra året. Det kan finnas många … Läs mer

Publicerat i Entreprenörskap, Kreativitet, Kunskap, Skola | Märkt , , | Lämna en kommentar

Bloggen som verktyg i skolan

Bloggar är bra verktyg för att stimulera elever att utveckla sitt språk, dela erfarenheter, bearbeta fakta, reflektera över sitt lärande och göra kunskap till sin egen. Nyfiken på vad detta skulle kunna innebära för dig och dina elever? Peter Ellwe, … Läs mer

Publicerat i IT, Kreativitet, Kunskap, Skola, Webbtips | Märkt , , | Lämna en kommentar

Lektionstips i demokratifostran

I alla tider har konsten att övertyga och påverka andra människor varit viktigt. Det finns lysande exempel på människor som förmått påverka på ett positivt sätt och verkligen förändrat och förbättrat världen. Tyvärr finns även den motsatta bilden. Jag tror … Läs mer

Publicerat i Kreativitet, Kunskap, Lektionstips, Skola, Värdegrund | Märkt , , | Lämna en kommentar

Kreativitet i klassrummet

Kreativa elever kan se nya möjligheter och komma med nya förslag. Det är positivt men det innebär samtidigt att den kreativa eleven kan utmana sin omgivning genom att ifrågasätta och ibland provocera. Att leda kreativa elever och stimulera dom att använda sin … Läs mer

Publicerat i Entreprenörskap, Kreativitet, Kunskap, Skola | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Bidrag att söka för entreprenörskap

Entreprenörskap i skolan är framför allt ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet. Det handlar om att ta fram och utveckla elevernas inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende. En rörligare arbetsmarknad som vi har i dag ställer andra krav än tidigare. Nu när Skolverket … Läs mer

Publicerat i Entreprenörskap, Kreativitet, Kunskap, Skola | Märkt , , , | Lämna en kommentar