Tankar bakom tanken 2014

Årets MC-tur gick  genom Tyskland, Luxemburg, Frankrike, Spanien, Belgien och Danmark.
Den som reser med MC och bor i tält kommer lätt i kontakt med andra resenärer. Man är ständigt utomhus, har folk runt omkring sig och många är nyfikna på hur det är att resa på hoj.
Otaliga trevliga samtal har utspelat sig på olika språk och i olika miljöer. Jag pratar varken franska eller spanska. Önskan att kommunicera har oftast varit avsevärt större än språkkunskaperna men på något sätt har det alltid löst sig. Man blir påmind om att Sverige är ett perifert land i Europa och att språkkunskaper är oerhört värdefulla.
En annan sak som jag reflekterat över flera gånger handlar om husbilsfolket. Man har alla bekvämligheter med sig, sitter i en varm och ombonad bil med allt inom räckhåll. När en motorcykel eller vanlig cykel dyker upp och tält och trangiakök  plockas fram kommer man smygande och vill gärna prata och höra hur det är därute i verkligheten.  Min tes är att många under semestern har en längtan till det enkla livet och funderar över om man valt rätt. Förutsättningarna varierar naturligtvis och jag gläder mig åt alla som hittar möjligheter för sig själv att resa.
Nya horisonter, andra varor på hyllorna, andra maträtter och pengar, främmande språk, nya sätt att tänka, allt bidrar till vidgade vyer hoppas jag. Jag vill inte bli en  som inte kommer sig utanför 50-skyltarna under semestern.

Publicerat i Resa, Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

Det händer på slöjden

Detta läsår har jag jobbat som slöjd- och tekniklärare  i Skellefteå. Kul att träffa elever varje dag och se kreativiteten flöda. Ämnet slöjd är inte ett vanligt skolämne om man ser sig omkring i världen. En del anser att ämnet inte längre  har någon plats i dagens digitala samhälle.
Jag tror precis tvärtom. Ämnet behövs ännu mera i dag. Människan är en skapande och kreativ varelse och mår bra när hon får göra detta i praktisk handling.
I slöjden deltar eleven i hela skapelseprocessen.  Planera – genomföra – utvärdera – förbättra. Dessa moment möter sedan eleven i ett allt mer projektorienterat arbetsliv.

Bjuder på några slöjdbilder från Bureskolans åk 3-6.

Publicerat i Slöjd | Märkt , , | 3 kommentarer

Kunskapsjakt i stället för betygshets

Ett alternativ till traditionella betyg i grundskolans tidigare år.

Betygen kryper ned i åldrarna i grundskolan. Skolan behöver få större fokus på kunskaper men det kanske finns alternativa sätt till traditionella betyg för de yngre barnen.
Jag ser framför mig ett system där varje ämne har ett antal uppdrag som elever, lärare och föräldrar tillsammans väljer att genomföra.

Uppdrag som utmanar elever

Uppdragen är tydligt definierade vad gäller innehåll och vad som krävs för att uppdraget ska vara avklarat.
I varje ämne finns ett antal obligatoriska uppdrag som inte kan väljas bort.
Uppdragen har olika svårighetsgrad som kan anges på en skala.
En del uppdrag bygger på varandra, andra är förgreningar som kan väljas fristående utifrån elevernas intresse och ambition.
Många uppdrag har koppling till ett enskilt ämne men det finns även uppdrag som bygger på ämnesstoff som hör hemma i flera ämnen.

Fördelar

Systemet bygger till skillnad från traditionella betyg mera på att eleverna ska stimuleras att jaga kunskaper. Varje genomfört uppdrag ger en stimulans och återkoppling till skillnad mot betyg som enbart delas ut vid terminsslut.
Elevernas genomförda uppdrag dokumenteras – inga misslyckanden såsom elever som inte är godkända finns med i dokumentationen.
Vid överlämningar och klassbyten blir det tydligt vilka kunskaper eleverna faktiskt uppnått och vad de behöver fortsätta att jobba med. I dagens skola är det inte ovanligt att elever flyttas upp till nästa årskurs, får svårare och svårare uppgifter men får sällan möjlighet att gå i mål.
Valfriheten i systemet gör det enklare att engagera eleverna i planeringen av sitt eget lärande.
Genom att bygga uppdragen så att redovisningsformerna varierar så kan elever som har svårt att prestera bra i skriftliga prov ges bättre möjligheter att visa sina kunskaper.
Uppdrag med koppling till flera ämnen stimulerar till samarbete och skapar rika möjligheter för skolor med en egen profil att bygga uppdrag som ansluter till profilen.

Ett system som går att bygga ut

En del uppdrag skulle kunna utformas på riksplanet och ersätta/komplettera nationella prov.

Publicerat i Kunskap, Skola | Märkt , | 1 kommentar

Om skola och orientering

Den kortaste vägen mellan två punkter är en rak linje. För en människa är den snabbaste vägen mellan två punkter i terrängen sällan den spikraka vägen.
I skolan har vi nu tydliga mål som eleverna ska uppnå i olika stadier. Under mina år i skolan har målen aldrig varit så tydliga som nu.
Jag ser en fara just i detta. Om fokus på målen blir för starkt finns en risk att skolan tittar för ofta och länge på kompassen som visar den raka vägen. I stället för att fundera på den bästa vägen förbi sjön eller stupet så ägnar vi tiden i skolan åt att beskriva vad som händer om eleven inte kan simma över sjön eller klättra uppför stupet. En skola där en elev som missat ett delmål inte kan bli godkänd resulterar i att allt för många elever aldrig får  känna glädjen som infinner sig när kontrollen dyker upp.
Jag önskar mig en skola där mer tid ägnas åt att hitta rätt vägval för den enskilda eleven.
Begreppet bildning har fått stryka på foten för mätbara kunskaper. Jag tror att det är dags att fundera en gång till på vart detta leder.
karta

Publicerat i Barn som far illa, Kreativitet, Skola | Märkt , | 3 kommentarer

Lärarförbundet och kommunaliseringen

En stilla undran från min sida. Har verkligen Lärarförbundet stöd bland medlemmarna för sin syn på kommunaliseringen av skolan?

Publicerat i Skola | Märkt | 3 kommentarer

Förslaget på 10-årig skola i Sverige

Björklunds förslag på en 10-årig grundskola i Sverige är det inget fel på förutsatt att år ett fylls med innehåll som är anpassat efter målgruppen. Dagens förskoleverksamhet tycker jag är riktigt bra.
Jag tror däremot  inte att  åtgärden i någon större utsträckning påverkar resultaten i skolan.  Redan i dag  deltar merparten av eleverna i verksamheten i förskolan.

För att lyfta skolan behövs fler åtgärder och jag ser fram emot paket som är brett förankrade i riksdagen. Skolan mår inte bra av panikpaket som dimper ned i takt med ändrade opinionssiffror.
Fokus på förändringarna bör vara:
–  att starka skolans ställning i samhället
–  större betoning på skolans uppgift att ge eleverna relevanta kunskaper och färdigheter
–  uppdatering av skolans pedagogiska miljöer, många klassrum idag ser ut som de gjorde för 30 år sedan
–  mer tid för att planera och genomföra undervisning för lärarna
–  bättre fortbildning för lärarna (förmodligen den åtgärd som kan ge snabbast resultat)

Jag tror att det är klokt av våra politiker att inte ge sig in i metodfrågor, låt skolan ta ansvar för arbetsmetoder och rutiner.

Publicerat i Kunskap, Skola | Märkt , | 3 kommentarer

I skolans backspegel

Kunskap är viktigt. En titt i den historiska skolbackspegeln visar att man länge har känt till detta faktum i Sverige.  Metoderna för att följa upp och utveckla medborgarnas kunskaper har sett olika ut.
Hur detta fungerade i min hemkommun Robertsfors på 1700-talet kan man läsa om i en bok som heter ”Bygdeå och Nysätra socknars skolhistoria”.
Prästerna ordnade husförhör där man kontrollerade att alla kunde läsa och förstå sina kristna texter. Att misslyckas här var en stor skam och det hela utspelade inför öppen ridå.
En piga i Bygdeå som hade svårt för sig fick en söndag i mitten av 1700-talet sitta i kyrkstocken och visades upp inför hela församlingen.
Det är lätt att föreställa sig vilka personliga tragedier som dessa metoder resulterade i. Uppenbarligen trodde kyrkan och staten  på den tiden att det var möjligt att skrämma folk till kunskap.
Många människor tyckte säkert att metoderna som användes var förskräckliga men få vågade protestera mot överheten.
Sakta men säkert har metoderna för att kontrollera och bygga kunskap förbättrats och fokus har flyttats till att kontrollera system istället för att straffa de som av olika anledningar har svårigheter.
Vi får akta oss för att slå oss till ro med hur det ser ut i dag, mycket återstår att förbättra.
Under jullovet har jag funderat på vilka företeelser i dagens skola som man kommer att döma ut i framtiden. Jag hoppas att även våra politiker funderar på detta.

stock

Publicerat i Barn som far illa, Kunskap, Skola | Märkt , | 3 kommentarer

Jobbar elever i den svenska skolan tillräckligt hårt?

Det finns ingen mirakelpedagogik. Den som vill lära sig något måste vara beredd att jobba arslet av sig. Har vi glömt detta i skoldebatten? Lurar skolan dagens ungdomar att det finns genvägar till kunskaper och färdigheter?
Den som ställer frågan är Ola Nordebo, politisk chefredaktör på Västerbottens-Kuriren.
Ola kommenterar även förhållandet mellan faktakunskaper och kreativitet. Ola skriver att ju sämre kunskaper vi får, desto mer kreativa kommer vi att utmåla oss själva som.

Jag håller med om att det inte finns någon mirakelpedagogik och jag ser att många elever saknar den motivation som behövs för skolarbetet. Men det finns bättre och sämre pedagogik och det spelar stor roll vilken pedagogik som används. Vi behöver diskutera hur arbetet i skolan ska organiseras så att fler elever möts av en pedagogik som bär frukt och skapar motivation.
Fler lärare som får fler pedagogiska verktyg i sin korg och som kan anpassa dessa till verkligheten i klassrummet ger bättre resultat.

Jag delar däremot helt Olas syn på förhållandet mellan kreativitet och faktakunskaper.
Kreativitet som inte bygger på fakta, skicklighet, förmåga, handgrepp och färdigheter är inget som bygger framtidens samhälle.

>> Läs Olas artikel i sin helhet – den är riktigt bra!

Publicerat i Kreativitet, Kunskap, Skola | Märkt , , | 3 kommentarer

Personlighet och betyg

Det är personligheten och inte kunskaperna som avgör vilket betyg som elever får på högstadiet. Detta visar en ny finsk studie som bygger på  intervjuer av  4 000 niondeklassare från hela Finland.
Bakom studien står bland andra psykologiprofessorn Liisa Keltikangas-Järvinen vid Helsingfors universitet.
Man jämförde  personlighet och temperament hos eleverna  med  betyg och såg att kunskaper inte var avgörande för vilket betyg man fick.
Enligt studien bestäms mer än 20 procent av högstadiets betyg  av personligheten.
Att som elev uppvisa en positiv attityd verkar vara viktigt när betygen ska bestämmas, visar studien. Att vara social är inte heller negativt. Dessutom gynnas flickor som har dessa egenskaper mer än pojkar.
Jag misstänker att detta förhållande inte är speciellt unikt för skolan i Finland. Bedömning och betygsättning är komplexa processer och jag tycker att detta tydligt visar hur svårt det är att skilja på kunskap och personlighet.
Skolan vill att eleverna ska gå ut i livet med goda kunskaper och färdigheter som är väl robotintegrerade i deras personlighet, redo att användas, kommuniceras, fördjupas, förändras  och förmedlas vidare. Är det då så konstigt att personligheten lyser igenom i betygen?
En robot som laddats med alla skolans kunskapsmål är fortfarande bara en robot.

 

Publicerat i Skola, Skolforskning, Värdegrund | Märkt , | 2 kommentarer

Multisportarena invigd vid Tundalsskolan i Robertsfors

Efter initiativ från elevrådet på Tundalsskolan  har en helt  ny multisportarena nu invigts i Robertsfors. Projektet med en budget på 900 000 har förverkligats med hjälp av medel från Svenska Idrottsförbundet och Robertsfors kommun.
Multisportarenan ger utrymme  för aktiviteter som bland annat  fotboll, handboll, innebandy och basket.
Två saker glädjer mig extra mycket i detta sammanhang.
– Det ger en signal till de ungdomar som jobbat med  projektet  i två år att det faktiskt är  möjligt att åstadkomma saker genom att påverka beslutsfattare med goda argument.
– Multisportarenan skapar goda möjligheter för spontanidrott. Arenan är inte möjlig att boka utan ska vara tillgänglig för den som vill  ha kul med idrott.
Jag hoppas att arenan blir en mötesplats där människor med olika åldrar och från olika kulturer möts och har kul med idrott.
Lyssna på elevrådet: http://www.svtplay.se/klipp/1473798/elevradet-fixade-multisportarenan

multisport

Publicerat i Skola, Skolidrott | Märkt , | Lämna en kommentar