Lärarlegitimation till varje pris?

I februari förra året arbetade  60 personer heltid med legitimationsfrågor på Skolverket.  arbeteVeckan därefter anställdes 20 ytterligare och en månad senare 20 till. Därtill kommer runt 60 personer på konsult- och bemanningsföretaget Proffice.
Till detta kommer även kostnader för hantering av legitimationer i varje kommun.
Reformen kommer att kosta avsevärda belopp även efter att lärare som varit verksamma tidigare fått sina legitimationer. Skolvärldens beräkningar visar att varje ny lärarlegitimation kommer att kosta skattebetalarna minst 25 000 kronor från och med 2013.

Jag frågar mig huruvida detta är väl använda skattepengar. Vilka vetenskapliga studier finns som visar att detta är ett effektivt sätt att främja elevernas kunskapsutveckling?
Som jag ser det så riskerar reformen att resultera i en  sked med ett gigantiskt skaft och en så minimal sked att den på sin höjd enbart förmår att skapa en liten krusning i klassrumsgrytan. Det är grytan som är verkstaden!

Publicerat i Kunskap, Skola | Märkt , | 3 kommentarer

Skolans kommunicerande kärl

Våra politiker vill satsa på skolan men tyvärr är så är det många vindlande turer innan de ekonomiska resurserna når fram till barnen/ungdomarna.
Läste i Västerbottens Kuriren denna vecka att Umeåskolorna saknar 62 miljoner för att man ska få ekonomin  att gå ihop för 2015. Den främsta anledningen är att skolan intkke får någon uppräkning för  en elevökning på 400 elever. För att rädda situationen hoppas man få del av de extrapengar som regeringen satsar på skolan. Var det så det var tänkt?
Så länge skolan flyter fritt mellan stat och kommun så är det tydligen rätt riskfritt för politiker att lova satsningar på skolan.

Publicerat i Skola | Märkt | 3 kommentarer

Vad händer om gymnasieskolan blir obligatorisk?

”Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola” säger Löfven. Undrar det jag?

En man kan leda en häst till vattenhon, men tjugo man (eller pedagoger) kan inte tvinga den att dricka. ..

Jag ser en uppenbar risk med att tvinga in skoltrötta ungdomar som precis kämpat sig genom grundskolan in en ny obligatorisk skolform. Många behöver istället luft under vingarna, andra erfarenheter som gör att de kan återkomma med nytt sug efter kunskaper.

Min erfarenhet från gymnasiet i dag är att det sitter ett antal elever i många klasser som saknar ambitioner att tillägna sig de kunskaper som erbjuds. Tyvärr är det vanligt att dessa elever anger tonen i klassen och hela studiesituationen blir torftig. En pedagogisk utmaning – javisst, men detta är situationen i väldigt många klasser i dag. Jag befarar att detta problem blir ännu svårare att hantera om alla elever tvingas in i gymnasiet med ett lagtvång.
Visst finns det lärare som lyckas men tyvärr fler som misslyckas. Jag tror även att vi behöver fler alternativa skolformer och tror att lärlingssystemet är ett bra sådant.

 

Publicerat i Skola | Märkt , | 1 kommentar

Tankar bakom tanken 2014

Årets MC-tur gick  genom Tyskland, Luxemburg, Frankrike, Spanien, Belgien och Danmark.
Den som reser med MC och bor i tält kommer lätt i kontakt med andra resenärer. Man är ständigt utomhus, har folk runt omkring sig och många är nyfikna på hur det är att resa på hoj.
Otaliga trevliga samtal har utspelat sig på olika språk och i olika miljöer. Jag pratar varken franska eller spanska. Önskan att kommunicera har oftast varit avsevärt större än språkkunskaperna men på något sätt har det alltid löst sig. Man blir påmind om att Sverige är ett perifert land i Europa och att språkkunskaper är oerhört värdefulla.
En annan sak som jag reflekterat över flera gånger handlar om husbilsfolket. Man har alla bekvämligheter med sig, sitter i en varm och ombonad bil med allt inom räckhåll. När en motorcykel eller vanlig cykel dyker upp och tält och trangiakök  plockas fram kommer man smygande och vill gärna prata och höra hur det är därute i verkligheten.  Min tes är att många under semestern har en längtan till det enkla livet och funderar över om man valt rätt. Förutsättningarna varierar naturligtvis och jag gläder mig åt alla som hittar möjligheter för sig själv att resa.
Nya horisonter, andra varor på hyllorna, andra maträtter och pengar, främmande språk, nya sätt att tänka, allt bidrar till vidgade vyer hoppas jag. Jag vill inte bli en  som inte kommer sig utanför 50-skyltarna under semestern.

Publicerat i Resa, Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

Det händer på slöjden

Detta läsår har jag jobbat som slöjd- och tekniklärare  i Skellefteå. Kul att träffa elever varje dag och se kreativiteten flöda. Ämnet slöjd är inte ett vanligt skolämne om man ser sig omkring i världen. En del anser att ämnet inte längre  har någon plats i dagens digitala samhälle.
Jag tror precis tvärtom. Ämnet behövs ännu mera i dag. Människan är en skapande och kreativ varelse och mår bra när hon får göra detta i praktisk handling.
I slöjden deltar eleven i hela skapelseprocessen.  Planera – genomföra – utvärdera – förbättra. Dessa moment möter sedan eleven i ett allt mer projektorienterat arbetsliv.

Bjuder på några slöjdbilder från Bureskolans åk 3-6.

Publicerat i Slöjd | Märkt , , | 3 kommentarer

Kunskapsjakt i stället för betygshets

Ett alternativ till traditionella betyg i grundskolans tidigare år.

Betygen kryper ned i åldrarna i grundskolan. Skolan behöver få större fokus på kunskaper men det kanske finns alternativa sätt till traditionella betyg för de yngre barnen.
Jag ser framför mig ett system där varje ämne har ett antal uppdrag som elever, lärare och föräldrar tillsammans väljer att genomföra.

Uppdrag som utmanar elever

Uppdragen är tydligt definierade vad gäller innehåll och vad som krävs för att uppdraget ska vara avklarat.
I varje ämne finns ett antal obligatoriska uppdrag som inte kan väljas bort.
Uppdragen har olika svårighetsgrad som kan anges på en skala.
En del uppdrag bygger på varandra, andra är förgreningar som kan väljas fristående utifrån elevernas intresse och ambition.
Många uppdrag har koppling till ett enskilt ämne men det finns även uppdrag som bygger på ämnesstoff som hör hemma i flera ämnen.

Fördelar

Systemet bygger till skillnad från traditionella betyg mera på att eleverna ska stimuleras att jaga kunskaper. Varje genomfört uppdrag ger en stimulans och återkoppling till skillnad mot betyg som enbart delas ut vid terminsslut.
Elevernas genomförda uppdrag dokumenteras – inga misslyckanden såsom elever som inte är godkända finns med i dokumentationen.
Vid överlämningar och klassbyten blir det tydligt vilka kunskaper eleverna faktiskt uppnått och vad de behöver fortsätta att jobba med. I dagens skola är det inte ovanligt att elever flyttas upp till nästa årskurs, får svårare och svårare uppgifter men får sällan möjlighet att gå i mål.
Valfriheten i systemet gör det enklare att engagera eleverna i planeringen av sitt eget lärande.
Genom att bygga uppdragen så att redovisningsformerna varierar så kan elever som har svårt att prestera bra i skriftliga prov ges bättre möjligheter att visa sina kunskaper.
Uppdrag med koppling till flera ämnen stimulerar till samarbete och skapar rika möjligheter för skolor med en egen profil att bygga uppdrag som ansluter till profilen.

Ett system som går att bygga ut

En del uppdrag skulle kunna utformas på riksplanet och ersätta/komplettera nationella prov.

Publicerat i Kunskap, Skola | Märkt , | 1 kommentar

Om skola och orientering

Den kortaste vägen mellan två punkter är en rak linje. För en människa är den snabbaste vägen mellan två punkter i terrängen sällan den spikraka vägen.
I skolan har vi nu tydliga mål som eleverna ska uppnå i olika stadier. Under mina år i skolan har målen aldrig varit så tydliga som nu.
Jag ser en fara just i detta. Om fokus på målen blir för starkt finns en risk att skolan tittar för ofta och länge på kompassen som visar den raka vägen. I stället för att fundera på den bästa vägen förbi sjön eller stupet så ägnar vi tiden i skolan åt att beskriva vad som händer om eleven inte kan simma över sjön eller klättra uppför stupet. En skola där en elev som missat ett delmål inte kan bli godkänd resulterar i att allt för många elever aldrig får  känna glädjen som infinner sig när kontrollen dyker upp.
Jag önskar mig en skola där mer tid ägnas åt att hitta rätt vägval för den enskilda eleven.
Begreppet bildning har fått stryka på foten för mätbara kunskaper. Jag tror att det är dags att fundera en gång till på vart detta leder.
karta

Publicerat i Barn som far illa, Kreativitet, Skola | Märkt , | 3 kommentarer