Lärarförbundet och kommunaliseringen

En stilla undran från min sida. Har verkligen Lärarförbundet stöd bland medlemmarna för sin syn på kommunaliseringen av skolan?

Annonser
Publicerat i Skola | Märkt | 3 kommentarer

Förslaget på 10-årig skola i Sverige

Björklunds förslag på en 10-årig grundskola i Sverige är det inget fel på förutsatt att år ett fylls med innehåll som är anpassat efter målgruppen. Dagens förskoleverksamhet tycker jag är riktigt bra.
Jag tror däremot  inte att  åtgärden i någon större utsträckning påverkar resultaten i skolan.  Redan i dag  deltar merparten av eleverna i verksamheten i förskolan.

För att lyfta skolan behövs fler åtgärder och jag ser fram emot paket som är brett förankrade i riksdagen. Skolan mår inte bra av panikpaket som dimper ned i takt med ändrade opinionssiffror.
Fokus på förändringarna bör vara:
–  att starka skolans ställning i samhället
–  större betoning på skolans uppgift att ge eleverna relevanta kunskaper och färdigheter
–  uppdatering av skolans pedagogiska miljöer, många klassrum idag ser ut som de gjorde för 30 år sedan
–  mer tid för att planera och genomföra undervisning för lärarna
–  bättre fortbildning för lärarna (förmodligen den åtgärd som kan ge snabbast resultat)

Jag tror att det är klokt av våra politiker att inte ge sig in i metodfrågor, låt skolan ta ansvar för arbetsmetoder och rutiner.

Publicerat i Kunskap, Skola | Märkt , | 3 kommentarer

I skolans backspegel

Kunskap är viktigt. En titt i den historiska skolbackspegeln visar att man länge har känt till detta faktum i Sverige.  Metoderna för att följa upp och utveckla medborgarnas kunskaper har sett olika ut.
Hur detta fungerade i min hemkommun Robertsfors på 1700-talet kan man läsa om i en bok som heter ”Bygdeå och Nysätra socknars skolhistoria”.
Prästerna ordnade husförhör där man kontrollerade att alla kunde läsa och förstå sina kristna texter. Att misslyckas här var en stor skam och det hela utspelade inför öppen ridå.
En piga i Bygdeå som hade svårt för sig fick en söndag i mitten av 1700-talet sitta i kyrkstocken och visades upp inför hela församlingen.
Det är lätt att föreställa sig vilka personliga tragedier som dessa metoder resulterade i. Uppenbarligen trodde kyrkan och staten  på den tiden att det var möjligt att skrämma folk till kunskap.
Många människor tyckte säkert att metoderna som användes var förskräckliga men få vågade protestera mot överheten.
Sakta men säkert har metoderna för att kontrollera och bygga kunskap förbättrats och fokus har flyttats till att kontrollera system istället för att straffa de som av olika anledningar har svårigheter.
Vi får akta oss för att slå oss till ro med hur det ser ut i dag, mycket återstår att förbättra.
Under jullovet har jag funderat på vilka företeelser i dagens skola som man kommer att döma ut i framtiden. Jag hoppas att även våra politiker funderar på detta.

stock

Publicerat i Barn som far illa, Kunskap, Skola | Märkt , | 3 kommentarer

Jobbar elever i den svenska skolan tillräckligt hårt?

Det finns ingen mirakelpedagogik. Den som vill lära sig något måste vara beredd att jobba arslet av sig. Har vi glömt detta i skoldebatten? Lurar skolan dagens ungdomar att det finns genvägar till kunskaper och färdigheter?
Den som ställer frågan är Ola Nordebo, politisk chefredaktör på Västerbottens-Kuriren.
Ola kommenterar även förhållandet mellan faktakunskaper och kreativitet. Ola skriver att ju sämre kunskaper vi får, desto mer kreativa kommer vi att utmåla oss själva som.

Jag håller med om att det inte finns någon mirakelpedagogik och jag ser att många elever saknar den motivation som behövs för skolarbetet. Men det finns bättre och sämre pedagogik och det spelar stor roll vilken pedagogik som används. Vi behöver diskutera hur arbetet i skolan ska organiseras så att fler elever möts av en pedagogik som bär frukt och skapar motivation.
Fler lärare som får fler pedagogiska verktyg i sin korg och som kan anpassa dessa till verkligheten i klassrummet ger bättre resultat.

Jag delar däremot helt Olas syn på förhållandet mellan kreativitet och faktakunskaper.
Kreativitet som inte bygger på fakta, skicklighet, förmåga, handgrepp och färdigheter är inget som bygger framtidens samhälle.

>> Läs Olas artikel i sin helhet – den är riktigt bra!

Publicerat i Kreativitet, Kunskap, Skola | Märkt , , | 3 kommentarer

Personlighet och betyg

Det är personligheten och inte kunskaperna som avgör vilket betyg som elever får på högstadiet. Detta visar en ny finsk studie som bygger på  intervjuer av  4 000 niondeklassare från hela Finland.
Bakom studien står bland andra psykologiprofessorn Liisa Keltikangas-Järvinen vid Helsingfors universitet.
Man jämförde  personlighet och temperament hos eleverna  med  betyg och såg att kunskaper inte var avgörande för vilket betyg man fick.
Enligt studien bestäms mer än 20 procent av högstadiets betyg  av personligheten.
Att som elev uppvisa en positiv attityd verkar vara viktigt när betygen ska bestämmas, visar studien. Att vara social är inte heller negativt. Dessutom gynnas flickor som har dessa egenskaper mer än pojkar.
Jag misstänker att detta förhållande inte är speciellt unikt för skolan i Finland. Bedömning och betygsättning är komplexa processer och jag tycker att detta tydligt visar hur svårt det är att skilja på kunskap och personlighet.
Skolan vill att eleverna ska gå ut i livet med goda kunskaper och färdigheter som är väl robotintegrerade i deras personlighet, redo att användas, kommuniceras, fördjupas, förändras  och förmedlas vidare. Är det då så konstigt att personligheten lyser igenom i betygen?
En robot som laddats med alla skolans kunskapsmål är fortfarande bara en robot.

 

Publicerat i Skola, Skolforskning, Värdegrund | Märkt , | 2 kommentarer

Multisportarena invigd vid Tundalsskolan i Robertsfors

Efter initiativ från elevrådet på Tundalsskolan  har en helt  ny multisportarena nu invigts i Robertsfors. Projektet med en budget på 900 000 har förverkligats med hjälp av medel från Svenska Idrottsförbundet och Robertsfors kommun.
Multisportarenan ger utrymme  för aktiviteter som bland annat  fotboll, handboll, innebandy och basket.
Två saker glädjer mig extra mycket i detta sammanhang.
– Det ger en signal till de ungdomar som jobbat med  projektet  i två år att det faktiskt är  möjligt att åstadkomma saker genom att påverka beslutsfattare med goda argument.
– Multisportarenan skapar goda möjligheter för spontanidrott. Arenan är inte möjlig att boka utan ska vara tillgänglig för den som vill  ha kul med idrott.
Jag hoppas att arenan blir en mötesplats där människor med olika åldrar och från olika kulturer möts och har kul med idrott.
Lyssna på elevrådet: http://www.svtplay.se/klipp/1473798/elevradet-fixade-multisportarenan

multisport

Publicerat i Skola, Skolidrott | Märkt , | Lämna en kommentar

Konst och kultur är avgörande för näringslivets utveckling

”Konst och kultur är helt avgörande för näringslivets utveckling och en absolut förutsättning för att skapa ett bättre samhälle”.
Finansmannen Robert Weil skriver i en debattartikel i DN om sin oro för att den svenska skolan allt för ensidigt prioriterar bort humaniora.
Enligt Roberts analys är humaniora och inte minst de praktisk estetiska ämnena  helt avgörande för näringslivets utveckling och en absolut förutsättning för att skapa ett bättre samhälle. Det handlar om att vidga perspektiven, att utnyttja, träna och utveckla vår kreativa förmåga och att lära oss respektera och uppskatta kulturella skillnader. Det är bara på det sättet vi kan förbättra vår förmåga att fatta ansvarsfulla och välgrundade beslut.
Jag frågar mig om vi i vår iver att nå enkelt mätbara kunskapsmål riskerar att tappa viktiga men kanske inte lika mätbara bildningssmål.
>> Läs hela artikeln

slöjd

Publicerat i Entreprenörskap, Hållbar utveckling, Kreativitet, Kultur i skolan, Kunskap, Skola | Märkt , , | Lämna en kommentar