Konst och kultur är avgörande för näringslivets utveckling

”Konst och kultur är helt avgörande för näringslivets utveckling och en absolut förutsättning för att skapa ett bättre samhälle”.
Finansmannen Robert Weil skriver i en debattartikel i DN om sin oro för att den svenska skolan allt för ensidigt prioriterar bort humaniora.
Enligt Roberts analys är humaniora och inte minst de praktisk estetiska ämnena  helt avgörande för näringslivets utveckling och en absolut förutsättning för att skapa ett bättre samhälle. Det handlar om att vidga perspektiven, att utnyttja, träna och utveckla vår kreativa förmåga och att lära oss respektera och uppskatta kulturella skillnader. Det är bara på det sättet vi kan förbättra vår förmåga att fatta ansvarsfulla och välgrundade beslut.
Jag frågar mig om vi i vår iver att nå enkelt mätbara kunskapsmål riskerar att tappa viktiga men kanske inte lika mätbara bildningssmål.
>> Läs hela artikeln

slöjd

Publicerat i Entreprenörskap, Hållbar utveckling, Kreativitet, Kultur i skolan, Kunskap, Skola | Märkt , , | Lämna en kommentar

Tankar bakom tanken 2013

Under sommarens irrfärder har jag sett Finland från norr till söder och besökt min hemstad Jakobstad. tanken
Från min utsikts- och filosofiposition bakom tanken har jag ofta  lite extra span på skolbyggnader som ofta väcker intressanta tankar och berättar något om bygden.

I Jakobstad besökte jag min gamla gymnasieskola som numera heter Jakobstads gymnasium men grundades som Realläroverket 1904.
Skolbyggnaden i jugendstil som  uppfördes på bästa tomtmark var förmodligen en av stadens pampigaste byggnader.
Till stöd för undervisningen anlades några år senare en botanisk trädgård med tusentals växter.  Den planerades av trädgårdsarkitekt Bengt Schalin och delades in  i arkitektoniskt och botaniskt olika avdelningar. Läs mera om Skolträdgården

Jakobstad skickade en ordlös signal som inte kan missförstås om att kunskap är viktigt och att stadens utveckling starkt gynnas av att befolkningen har tillgång till god utbildning.

I dag säger vi att vi lever i ett informations- och kunskapssamhälle men ibland undrar jag om vi faktiskt tror att utbildning är viktigt för samhällsutvecklingen.
Många ungdomar får i dag sin grundutbildning i undermåliga lokaler som är illa underhållna och betydelsen av utbildning som motor för samhällsutveckling blir sällan mer än vackra formuleringar.
Kloka kommuner har alla möjligheter att visa handlingskraft och jag tror på god utdelning för den som vågar.

JJdammen

Publicerat i Kunskap, Resa, Skola | Märkt , , | 6 kommentarer

Allt är inte guld som glimmar i internationella skoljämförelser

Företag i dag värdesätter kreativitet, innovationskraft och förmågan att vara kommunikativ.  Svenska elever är bäst i Europa när det gäller innovationsförmåga, vilket det är få som vet om.
Samtidigt presterar svenska  elever svaga resultat i många läsämnen och detta får tyvärr stort genomslag när man värderar skolan i Sverige.
Jag tror att vår förmåga  att hitta rätt balans mellan dessa storheter påverkar  hur den  ekonomiska utveckling ser ut i framtiden.
Mattias Borrelid skriver i en debattartikel i Södermanlands nyheter om detta och formulerar följande fråga.  ”Vi måste ifrågasätta hur vi kan låta några få provresultat diktera vår egen syn på den svenska skolan”.
Jag har haft förmånen att ha Mattias som elev på Tundalskolan i Robertsfors och följer med intresse hans väg ut i det offentliga livet.

Publicerat i Entreprenörskap, Kreativitet, Kunskap, Skola | Märkt , | 2 kommentarer

”Människan skall inte leva bara av bröd”

I går kväll var jag på Musikskolans vårkonsert i Robertsfors. En fantastisk upplevelse. Musikskolan har och har haft en stark ställning i Robertsfors kommun i många år.  Men inte ens en kommunal musikskola är något självspelande piano – elevernas förtroende måste erövras på nytt varje år. Att hitta rätt balans  mellan elevernas, föräldrarnas och lärarnas ambitionsnivå och locka fram varje elevs musikaliska uttryck är utmaningar som heter duga.
Pelle Robertsson som är ledare för musikskolan säger att han tycker att kommunen får bra utdelning 
för satsade medel i musikskolan och efter att ha sett årets konsert  kan jag hålla med till 100 procent.
Många stolta musikskoleskepp i Sverige har navigerat fel och blivit vrak. I Robertsfors seglar musikskolan vidare och farten är god.
Vad det beror på?  Klok och engagerad personal som möter eleverna med varm hand och som har skapat ett grundmurat förtroende i hela kommunen.
Skolan har i dag stort fokus på att eleverna ska nå skolans kunskapsmål och få betyg i alla ämnen.
Det känns bra att bo i en kommun som uthålligt har satsat på att även ge eleverna kulturella upplevelser.  Jag tror nämligen att utdelningen blir god!

Klicka på bilderna för att se bildspel

Publicerat i Kul saker, Kultur i skolan, Skola | Märkt , | 1 kommentar

Vad gör diagnoser med elever?

John Hattie är professor och chef för Melbourne Education Research Institute vid JohnUniversity of Melbourne, Australien, och hedersprofessor vid University of Auckland. John har i sin forskning tittat på vad det är som är viktigt för att förbättra elevernas resultat.
Den 19.4 föreläste han på inbjudan av Stockholms stads utbildningsförvaltning.
Värt att notera:
Hatties studier visar att när elever får diagnoser av olika slag är detta det sämsta man kan göra för en elev.
Höga förväntningar på eleven är en av de mest effektiva faktorerna för höga resultat. En elev med en diagnos riskerar låga förväntningar från både lärare, föräldrar och omvärld vilket är katastrofalt.
Vi har hört det förr men det tål att tänkas på en gång till! Det visar även på hur svårt det är att förhålla sig till skolforskning som tenderar att ofta komma med budskap som kan upplevas som motsägelsefullt.

Publicerat i Kunskap, Skola | Märkt , | Lämna en kommentar

Att hantera mobbing i skolan

”För det mobbade barnet är vuxenvärldens öra, solidaritet och mobbingansvarstagande, det sista hoppet. Möts barnet där av misstro, irritation, avvisande eller likgiltighet, rasar den sista resten av förtroende.”

Ola Nordebo, politisk chefsredaktör på Västerbottens Kuriren skriver i dagens ledare i VK och på sin blogg om det viktiga arbetet för att hantera mobbing i skolan.
Jag kan varmt rekommendera alla som jobbar i skolan att ta del av Olas tankar.
>> Läs hela artikeln på bloggen

Publicerat i Barn som far illa, Skola, Värdegrund | Märkt , | 1 kommentar

Vem gör vinster i skolan?

Högt risktagande i ekonomiska sammanhang  motiveras med möjligheten till stor avkastning. Avkastningen har uppenbarligen varit god i en del företag som är verksamma inom den svenska skolan.
I ett sådant risktagande borde det även finnas stora möjligheter för svenska eleverna att få en avkastning i lärande som vida överstiger andra länders elever, i länder vars skola utvecklats efter mer traditionella och beprövade metoder. Jag ser inga tecken på en sådan avkastning.
Riskkapitalbolag har en tidshorisont på 4-5 år och elevens tidshorisont är 9-12 år. Är det rimligt?
Ovanstående är hämtat från en artikel av Christian Nööjd i SvD.
Christian förundras också över att charterresenärer har ett större skydd för att kunna ta sig hem från solsemestern än vad en elev har att kunna slutföra sin gymnasieutbildning.

Christian är skolledare och tidigare styrelseledamot av International School Bangkok och jag tycker att han ger ett tänkvärt internationellt perspektiv på skolorganisation.
>> Läs hela artikeln SvD

Publicerat i Skola | Märkt , | Lämna en kommentar

Nu är det fullt i skamvrån!

DN har en artikelserie där de återkommande granskar skolan. I dagens tidning konstaterar man att 96% av de granskade skolorna inte klarar kraven utan får anmärkningar.
Förra året gjorde Skolinspektionen kontroller på 745 skolor och 715 fick bakläxa.
I grund och botten tycker jag att det är bra att skolor granskas. All verksamhet mår av att dogkänna att någon ser och bry sig om hur det går och även kommer med berättigad kritik när det inte fungerar bra.
Men när 96%  av alla skolor anses ha så allvarliga brister att de inte anses klara granskningen måste man ta sig en funderare. Jag funderar bland annat på följande:
– Hur påverkas samhällets syn på skolan som institution när media dagligen rapporterar om skolor som inte klarar kraven.
– Personalförsörjningen till skolan är i dag problematisk. Vem vill utbilda sig till ett yrke där arbetsplatsen återkommande hängs ut som undermålig?
– Lärare vill undervisa och rektorer vill skapa bra förutsättningar för lärande. Jag ser en risk att en orimligt stor del av arbetstiden går åt till beskriva verksamheten så att Skolinspektionen hålls på behörigt avstånd.
– En stolt, modig och innovativ skola är bättre än en rädd, kuvad och söndergranskad!
>> Till DN:s artikel

Publicerat i Skola | Märkt , | Lämna en kommentar

Nätmobbing – skolans dilemma

På Nyheter24 kan man läsa om ett fall där en biträdande rektor i USA tvingade en 14-årig flicka att visa upp sitt Facebookkonto.
Anledningen var att en av hennes vänner mobbats av några andra elever – bland annat genom bilder som lagts upp på Facebook. Hon hade alltså inget med mobbningen att göra.
Efter att flickan gick med på att visa upp sitt FB-konto för sin rektor  är det nu hon som utsätts för mobbning för att hon tjallat. sad
Flickans familj  kräver nu svar på om skolan har rätt  att agera på det sättet.
Fallet visar vilken oerhört svår uppgift skolan har fått när det gäller att reda i vad ungdomar ägnar sig åt på nätet.
Ambitionen och viljan finns i skolan för att stötta elever som råkat illa ut på nätet men skolan behöver mer kunskap om hur man ska agera.
Det känns som att skolan har fått en ny baby i famnen som man inte vet hur man ska ta hand om.

 

Publicerat i Barn som far illa, IT, Skola | Märkt , | Lämna en kommentar

Nya lärmiljöer av glas i Finland

Det är spännande att läsa om hur man tänker  i vårt östra grannland när man skapar nya pedagogiska miljöer. Borgaregatans skola i Vasa med  ca 350 elever och 33 lärare har nyligen  tagits i bruk efter renovering för  8,5 miljoner euro.
Skolan har naturligtvis försetts med ny teknik i form av interaktiva tavlor och solpaneler på taket för uppvärmning.
Klassrummen är möblerade med trekantiga bord som ger stor flexibilitet i klassrummen.
Att man även i Finaland tror att samarbete mellan elever är viktigt syns genom att eleverna har tillgång till många små rum med glasväggar där man kan sitta och studera.
Finland har drabbats av många  skolskjutningar.  För att höja säkerheten har man fönster ut till korridoren från alla klassrum.
 Att man har försett skolan med både gym och danssal tycker jag är speciellt kul.
>> Läs mera om skolrenoveringen och se bilder

bgs

 

 

Publicerat i Skola | Märkt , | Lämna en kommentar